Kommunikaatio-ohjaus

KENELLE?

  • Kommunikaatio-ohjauksella (AAC-ohjauksella) pyritään luomaan puhetta tukevaa ja korvaavaa viestintää käyttävälle puhevammaiselle lapselle/ aikuiselle ympäristö, missä hän tulee kuulluksi ja ymmärretyksi.
  • Kommunikaatio-ohjaus luo kuntouttavaa arkea ja auttaa puhevammaista pääsemään osaksi yhteisöä. Kommunikaatio-ohjaus voi myös luoda pohjaa yksilökuntoutukselle esim.puheterapia ja viedä sen tuloksia käytäntöön.

cropped-091220121957.jpg

MITÄ KOMMUNIKAATIO-OHJAUS SISÄLTÄÄ?

  • Henkilökohtaisen kommunikointimateriaalin valmistusta. Asiakkaan, sekä yhteisön ohjaamista materiaalin käyttöön.
  • Toiminnallisia tuokioita, joissa tuotetaan ideoita arjen ryhmätilanteisiin viestinnän tukemiseksi käyttäen puhetta tukevia-ja korvaavia viestintäkeinoja.
  • Vuorovaikutustilanteiden, jossa käytetään puhetta tukevaa ja korvaavaa viestintää videointia ja yhdessä havainnointia.
  • Lähiyhteisölle tehtävää ohjausta puhevammaisen asiakkaan kommunikointiin esim. tukiviittomat, kuvakommunikaatio, nopea piirtäminen

Tästä voit ladata esitteen: AAC-ohjaus asiakkaalle ja lähiyhteisölle .

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Jonna Patamäkeen puh. 045 348 8340 tai jonna.patamaki(@)terapiamerkurius.com

merkurius