Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio- ja apuvälineohjaus

Kommunikaatio-ohjauksen tarkoituksena on luoda puhevammaiselle lapselle tai aikuiselle ympäristö, missä hän tulee kuulluksi ja ymmärretyksi.

Kommunikaatio-ohjauksesta hyötyvät henkilöt, joilla on vaikeuksia puheentuottamisessa ja/tai ymmärtämisessä.

Kommunikaatio-ohjauksessa asiakkaalle voidaan mm. etsiä sopivia kommunikaatiomenetelmiä ja valmistaa kommunikaatiossa tarvittavaa materiaalia. Vaihtoehtoja on monia, joista asiakkaalle etsitään aina hänelle sopivin vaihtoehto yhdessä asiakkaan, hänen lähi-ihmistensä sekä hoitavan tahon kanssa.

Asiakas voi myös hakea kommunikaatio-ohjausta kunnan sosiaalipalveluista harkinnanvaraisena sopeutumisvalmennuksena. Sopeutumisvalmennus on asiakkaan ja hänen lähi-ihmistensä ohjausta uuden kommunikaatiomenetelmän käytössä ja sen hyödyntämisessä arjessa. Asiakas voi hakea päätöksen sopeutumisvalmennukseen oman kotikuntansa vammaispalvelusta. Sopeutumisvalmennus on päätöksen saaneelle asiakkaalle ilmaista.

Kommunikaatio-ohjaus toteutetaan osana kuntouttavaa arkea yhteistyössä puheterapeutin, lähiympäristön ja lähettävän tahon kanssa.

Kommunikaatio-ohjauksessa valmistettava materiaali on pienimuotoista. Asiakkaalle voidaan valmistaa esim. arjessa tarvittavaa kuvamateriaalia (toimintatauluja, viuhkoja jne.).

Laajemmat puhetta tukevat tai korvaavat kommunikaatiomenetelmät, kuten kommunikaatiokansiot ja laitteet, kuuluvat erikoissairaanhoidon lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin, ja niitä haetaan Sairaanhoitopiirin apuvälineyksiköstä (SOSTERI).

Näin pääset kommunikaatio- ja apuvälineohjaukseen

Kommunikaatio-ohjausta voidaan myöntää kaiken ikäisille henkilöille. Kommunikaatio-ohjausta haetaan kunnan sosiaalitoimesta.

Puheterapeutti, sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija tai muu asiantuntija tekee tarvittaessa asiakkaalle suosituksen kommunikaatio-ohjauksesta.

Sosiaalitoimesta haettava kommunikaatio-ohjaus sisältää kommunikaatio-ohjauksen, tukiviittomien opetuksen ja pienimuotoisen materiaalin valmistamisen.

Jos asiakkaalla on tarve saada käyttöönsä kokonaan uusi apuvälineenä toimiva kommunikaatiomenetelmä, on kyse lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Apuvälinetarpeen ilmetessä suositeltavinta on ottaa yhteys joko kotipaikkakunnan terveyskeskukseen tai hoidosta vastaavaan tahoon, esim. puheterapeuttiin. Julkinen terveydenhuolto vastaa lääkinnälliseen kuntoutukseen tarkoitettujen apuvälineiden hankinnasta ja kustannuksista.

Itse apuvälineen arviointi, valinta ja käyttöönotto on moniammatillinen prosessi, joka tehdään yhteistyössä asiakkaan ja tämän lähi-ihmisten kanssa.

  1. Ensimmäisenä kartoitetaan asiakkaan apuvälineen tarve
  2. Valitaan asiakkaalle sopiva apuväline
  3. Apuvälineen muokkaaminen ja yksilöiminen asiakkaan tarpeisiin
  4. Apuvälineen käyttöönotto ja sen ohjaus itse asiakkaalle ja hänen lähi-ihmisilleen
  5. Apuvälineen ylläpito ja huollon kartoittaminen

Meillä Terapiamerkuriuksella kommunikaatio-ohjauksen lisäksi onnistuu monipuolinen kommunikoinnin apuvälineiden valmistus ja niiden käytön ohjaus.

Jonotilannetta ja terapiapaikkoja voit kysellä nettisivuiltamme löytyvän Terapiaan meille! lomakkeen kautta.