Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on käytännönläheistä ja tavoitteellista, ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan antamaa yhteisöllistä kuntoutusta.

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta hyötyvät esimerkiksi henkilöt, joilla on tuen tarvetta toiminnanohjauksen taidoissa. Valmennukseen tulevalla henkilöllä voi olla diagnoosina esimerkiksi ADHD, ADD, autismin kirjon häiriö tai Touretten oireyhtymä.

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tuetaan muun muassa

  • arjen- ja elämänhallinnan taitoja
  • uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä
  • toiminnanohjauksen taitoja (esim. suunnittelukyky, ajanhallinta)
  • myönteisen elämänpolun rakentumista

Neuropsykiatrista valmennusta toteutetaan asiakkaan omassa ympäristössä yhdessä asiakkaan ja hänen lähi-ihmistensä kanssa sovittujen tavoitteiden sekä työskentelymuotojen mukaisesti. Terapiamerkuriuksen nepsyvalmentajat ovat käyneet koulutuksen, jossa viitekehyksenä on ratkaisukeskeisyys. Lisäksi valmentajilla on kommunikaatio-ohjaajan koulutus. Tämä antaa heille ainutlaatuisia työkaluja auttaa asiakkaita erityisen hyvin myös kommunikaatiota tukevilla keinoilla, kuten kuvilla ja piirtämisellä.

Mitä on neuropsykiatrinen valmennus? Sanoja, jotka kuvaavat neuropsykiatrista valmennusta.

Näin pääset neuropsykiatriseen valmennukseen

Jonotilannetta ja terapiapaikkoja voit kysellä nettisivuiltamme löytyvän Terapiaan meille! lomakkeen kautta.