Ratsastusterapia

Ratsastusterapia Terapiamerkuriuksessa

Ratsastusterapia on kuntoutusta, jossa pyritään vahvistamaan asiakkaan toimintakykyä, toimintamahdollisuuksia ja aktiivista osallisuutta. Tavoitteena on, että asiakas selviytyisi mahdollisimman omatoimisesti oman arkensa tilanteissa. 

Ratsastusterapiassa ensisijainen terapeutti on hevonen, joka on ratsastusterapeutin kouluttama tehtäväänsä ja osaa toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan, ratsastusterapeutin ja terapia-avustajan kanssa.  

Hevosen ainutlaatuinen vuoro- ja liikevaikutus ovat ratsastusterapian vaikuttavuuden ytimessä. Ratsastusterapiassa korostuvat luonnon monimuotoiset ja positiiviset vaikutukset, joten sitä hyödynnetään monipuolisesti ja lähes jokaisen asiakkaan kanssa. Talliympäristö tarjoaa myös monipuolista asiakkaan arjesta poikkeavaa mahdollisuutta kuntouksen toteutukseen. Terapiassa käytetään lisäksi välineistöä, kuten hevosen huolto- ja ruokintavälineitä, tallin huoltovälineitä, ratsastusvälineitä hevoselle ja ratsastajalle, soveltavan ratsastuksen välineitä ja ratsastuskentän välineistöä.  

Meillä ratsastusterapiaa toteutetaan toimintaterapeutin toteuttamana. Sari on eläinavusteisen kuntoutuksen ammattilainen ja täydennyskoulutuksena valmistunut ratsastusterapeutiksi Ypäjän hevosopistosta vuonna 2009.  

Ratsastusterapia asiakkaalla voi olla haasteita esimerkiksi 

 • motoriikassa 
 • silmän ja käden yhteistyössä 
 • keskittymisessä 
 • oman toiminnan ohjauksessa 
 • vuorovaikutuksessa ja sosiaalisissa taidoissa 
 • tunnetaidoissa 
 • aistimusten käsittelyssä  

Näin haet ratsastusterapiaan

KELAn Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena ( Kela ) ratsastusterapia yhdistetään kuntoutussuunnitelmassa joko toiminta- tai fysioterapian rinnalle. Ainoana kuntoutusmuotona ratsatusterapia ei Kelan kustantamassa kuntoutuksessa voi olla. Muiden maksajien kustantamana ratsastusterapia voi olla ainoa kuntoutusmuoto. 

Kela järjestää alle 65-vuotiaille henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia kun

 • henkilö ei ole julkisessa laitoshoidossa
 • henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa
 • henkilöllä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
 • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
 • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia
 • kuntoutus on perustellusti tarpeen.

Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen.

TOIMINTAOHJE

 1. Käy lääkärissä. Tarvitset lääkärin suunnitteleman kuntoutussuunnitelman tai B-lausunnon.
 2. Täytä ja postita Kelan kaavake KU104, joka on hakemus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

HUOM! Täyttäessäsi kaavaketta, tarvitset tiedon terapian toteuttajasta. Palveluntuottajana meillä on Terapiamerkurius Oy.

Vakuutusyhtiön maksamana

Vakuutusyhtiöt korvaavat kuntoutuskuluja etenkin tapaturmien jälkeisessä kuntoutuksessa.

TOIMINTAOHJE

 1. Käy lääkärissä ja keskustele kuntoutustarpeistasi.
 2. Lääkäri suosittaa toimintaterapiaa kuntoutussuunnitelmassa.
 3. Kuntoutussuunnitelma toimitetaan vakuutusyhtiöön
 4. Maksusitoumus toimintaterapiaan kirjoitetaan vakuutusyhtiön toimesta.
 5. Maksusitoumus toimitetaan sinulle kotiin ja voit valita itse palveluntuottajasi.

Sairaanhoitopiirin maksamana

Silloin, kun kriteerit eivät täyty Kelan kuntoutukseen, eikä ole kuntoutuskuluja kattavaa vakuutusta, kuntoutuksen kustantaa sairaanhoitopiiri tai kunta esim. Terveystalon järjestämänä.

Ratsastusterapian tarve saattaa nousta esille myös lastenhoitajan, opettajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, kuntoutusohjaajan tai arvioivan toimintaterapeutin vastaanotolla, jotka osaavat ohjata sinua eteenpäin.

TOIMINTAOHJE

 1. Käy lääkärissä ja keskustele kuntoutustarpeistasi.
 2. Lääkäri suosittaa toimintaterapiaa kuntoutussuunnitelmassa.
 3. Maksusitoumus toimintaterapiaan kirjoitetaan.
 4. Ratsastusterapeutille saapuu maksusitoumus postitse ja sinuun otetaan yhteyttä.

 

Jonotilannetta ja terapiapaikkoja voit kysellä nettisivuiltamme löytyvän Terapiaan meille! lomakkeen kautta.