Toimintaterapia

Mitä ja kenelle on toimintaterapia?

Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa pyritään vahvistamaan asiakkaan toimintakykyä, toimintamahdollisuuksia ja aktiivista osallisuutta. Tavoitteena on, että asiakas selviytyisi mahdollisimman omatoimisesti oman arkensa tilanteissa. Toimintaterapia perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.

Terapiamerkuriuksessa toteutetaan enimmäkseen lasten toimintaterapiaa, jossa autetaan lasta ja perhettä tilanteissa, joissa lapsen kyky toimia arjen päivittäisessä elämässä on jostain syystä heikentynyt.

Lapsella voi olla haasteita esimerkiksi

 • motoriikassa
 • silmän ja käden yhteistyössä
 • leikkitaidoissa
 • keskittymisessä
 • oman toiminnan ohjauksessa
 • vuorovaikutuksessa ja sosiaalisissa taidoissa
 • tunnetaidoissa
 • aistimusten käsittelyssä

Lasten toimintaterapiassa hyödynnetään usein tarkoituksenmukaista ja tavoitteellista leikkiä. Lapselle tarjotaan juuri sopivia haasteita, jotka antavat onnistumisen kokemuksia ja motivoivat oppimaan lisää. Lasten toimintaterapia näyttää ulkopuolisen silmin katsottuna parhaimmillaan siltä, että on meneillään hauska leikkihetki aikuisen ja lapsen välillä. Toimintaterapeutti on toiminnan analysoinnin ammattilainen ja muokkaa toimintaa koko ajan niin, että se palvelee ko. asiakkaan tavoitteita. Kehitystä tapahtuu eniten silloin kun toiminta on asiakkaalle mielekästä.

Meillä toimintaterapeutit Päivi ja Sanna ovat perehtyneet täydennyskoulutuksella sensorisen integraation teoriaan ja terapiaan. Tätä viitekehystä hyödyntävällä toimintaterapialla voidaan auttaa erityisesti lapsia, joilla on vaikeuksia aistitiedon käsittelyssä, mm. säätelyssä. Toimintaterapiatiloissa Savonlinnassa on paljon keinuja, liukumäki, kiipeilymahdollisuuksia, leluja ja pelejä. Tilat ja materiaalit ovat kuin suoraan lasten unelmista ja mahdollistavat hyvin mm. sensorisen integraation terapian toteuttamisen.

Kuultu toimintaterapian aikana:

 • ”Pääsenkö heti huomenna uudestaan?”
 • ”Tää on paras päivä ikinä!”

Näin haet toimintaterapiaan

KELAn Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kela järjestää alle 65-vuotiaille henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia kun

 • henkilö ei ole julkisessa laitoshoidossa
 • henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa
 • henkilöllä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
 • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
 • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia
 • kuntoutus on perustellusti tarpeen.

Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen.

TOIMINTAOHJE

 1. Käy lääkärissä. Tarvitset lääkärin suunnitteleman kuntoutussuunnitelman tai B-lausunnon.
 2. Täytä ja postita Kelan kaavake KU104, joka on hakemus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

HUOM! Täyttäessäsi kaavaketta, tarvitset tiedon terapian toteuttajasta. Palveluntuottajana meillä on Terapiamerkurius Oy.

Vakuutusyhtiön maksamana

Vakuutusyhtiöt korvaavat kuntoutuskuluja etenkin tapaturmien jälkeisessä kuntoutuksessa.

TOIMINTAOHJE

 1. Käy lääkärissä ja keskustele kuntoutustarpeistasi.
 2. Lääkäri suosittaa toimintaterapiaa kuntoutussuunnitelmassa.
 3. Kuntoutussuunnitelma toimitetaan vakuutusyhtiöön
 4. Maksusitoumus toimintaterapiaan kirjoitetaan vakuutusyhtiön toimesta.
 5. Maksusitoumus toimitetaan sinulle kotiin ja voit valita itse palveluntuottajasi.

Sairaanhoitopiirin maksamana

Silloin, kun kriteerit eivät täyty Kelan kuntoutukseen, eikä ole kuntoutuskuluja kattavaa vakuutusta, kuntoutuksen kustantaa sairaanhoitopiiri tai kunta esim. Terveystalon järjestämänä.

Toimintaterapian tarve saattaa nousta esille myös lastenhoitajan, opettajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, kuntoutusohjaajan tai arvioivan toimintaterapeutin vastaanotolla, jotka osaavat ohjata sinua eteenpäin.

TOIMINTAOHJE

 1. Käy lääkärissä ja keskustele kuntoutustarpeistasi.
 2. Lääkäri suosittaa toimintaterapiaa kuntoutussuunnitelmassa.
 3. Maksusitoumus toimintaterapiaan kirjoitetaan.
 4. Toimintaterapeutille saapuu maksusitoumus postitse ja sinuun otetaan yhteyttä.

Jonotilannetta ja terapiapaikkoja voit kysellä nettisivuiltamme löytyvän Terapiaan meille! lomakkeen kautta.