Puhevammaisten tulkkaus

Puhevammaisten tulkkaus

Puhevammaisten tulkkaus on tarkoitettu puhevammaisille henkilöille, jotka puhevammansa vuoksi tarvitsevat tulkkausta arjen kommunikaatiossa. 

Heillä on pääsääntöisesti käytössä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja. Tulkki on asiakkaan mukana kommunikaatiotilanteessa ja auttaa asiakasta kommunikoimaan kolmannelle taholle esim. asiakkaan räätälöidyn kommunikaatiokansion kaiutta tai epäselvän puheen vuoksi.

Asiakas voi käyttää tulkkia työssäkäyntiin, opiskeluun (ei peruskoulu), asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen ja virkistäytymiseen. Asiakas voi myös itse halutessaan vaikuttaa siihen, kuka hänelle tulkkaa.

Puhevammaisten tulkkauksen järjestämisestä vastaa Kela. Puhevammaisella henkilöllä on oikeus saada tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa. Palvelu on käyttäjälleen maksutonta.

Meidän tulkkimme Maiju, Janika ja Iina tuottavat kaikki tulkkausta Kelan asiakkaille. Meille ovat tervetulleita kaiken ikäiset asiakkaat. Voit käydä lukemassa lisää muun muassa tulkkien erityisosaamisesta, kielitaidosta sekä kommunikointikeinoista Henkilökunta-sivulta tulkkiprofiileista.

Kelan tulkkauspalvelun puhelinnumero: 020 634 4814 ja sähköposti Kelan itäisessä vakuutuspiirissä: vatu.itainen@kela.fi

Kelan tulkkauspalvelun nettisivut

Kelan ohje puhevammaisten tulkkauspalvelun hakemiseen:

Hae oikeutta tulkkaukseen

 • Tee hakemus lomakkeella TU 1 Vammaisen henkilön tulkkauspalveluhakemus.
 • Täytä hakemuksen liitteeksi asiakastietolomake. Jos sinulla on
  • kuulovamma, täytä asiakastietolomake (TU 10).
  • puhevamma, täytä asiakastietolomake (TU 11).
  • kuulonäkövamma, täytä asiakastietolomake (TU12)
 • Liitä hakemukseen sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijan tai muun asiantuntijan, kuten esim. puheterapeutin, lausunto, josta käy ilmi
 • Millainen tulkkauspalvelun tarpeen aiheuttava vamma tai sairaus sinulla on
 • Mitä kommunikointikeinoja käytät
 • Lausunnon kirjoittajan näkemys siitä, miten sinä hyötyisit tulkkauspalvelusta.

Lähetä hakemus ja sen liitteet postitse Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen tai jätä se mihin tahansa Kelan toimistoon tai palvelupisteeseen. Voit täyttää ja tulostaa lomakkeet yllä olevista linkeistä. Saat lomakkeita myös Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta sekä Kelan toimistoista ja palvelupisteistä. http://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelut_hae-oikeutta-tulkkaukseen Palvelun tuottajana meillä on Terapiamerkurius Oy Kelan ohje tulkin tilaamiseen:

Näin tilaat tulkin

Jos sinulla on oikeus vammaisten tulkkauspalveluun, tilaa tulkki Kelan välityskeskuksesta

 • tekstiviestillä
 • sähköpostilla
 • puhelimella
 • etäpalvelussa
 • kirjeellä

Ilmoita tilauksessasi

 • nimesi, asiakasnumerosi tai syntymäaikasi
 • tulkkauksen päivämäärä sekä tulkkauksen alkamis- ja päättymisaika
 • tulkkauspaikan tarkka osoite ja kunta, jonka alueella tulkkaus tapahtuu
 • paikka, jossa tapaat tulkin
 • mihin tilanteeseen tarvitset tulkkia: onko kyseessä esimerkiksi kokous tai lääkärissä käynti
 • mistä tulkki saa tulkkaustilanteeseen liittyvää materiaalia, jos sitä on saatavilla
 • muut tilaukseen liittyvät lisätiedot, esimerkiksi tulkkaustilaisuuden kieli.

Saat vastaanottoviestin tilauksestasi

Kun välityskeskus on vastaanottanut tilauksesi, saat siitä vastaanottoviestin. Viesti lähetetään sinulle mahdollisimman pian tilauksen jälkeen sillä yhteydenottotavalla, jonka olet ilmoittanut asiakasprofiilissasi. Välityskeskus ilmoittaa sinulle asiakasprofiilissasi ilmoittamalla yhteydenottotavalla heti kun tilaukseesi on löydetty tulkki. Välitys ottaa tarvittaessa yhteyttä sinuun viimeistään kolme päivää ennen tulkkaustapahtumaa, jos tulkkia ei ole vielä löydetty. Tulkin hakua voidaan jatkaa vielä tämän jälkeen, jos se sopii sinun tulkkaustarpeeseesi. Tilaukseesi varatun tulkin nimi lähetetään sinulle tiedoksi tilausta edeltävänä päivänä klo 12. Jos tarvitset tietoosi tulkin nimen jo aikaisemmin, voit kysyä sitä välityskeskuksesta.

Kelan tulkkauspalvelun puhelinnumero: 020 634 4814 ja sähköposti: vatu.itainen@kela.fi

Lisätietoja

http://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelut_tulkin-tilaaminen