Puheterapia

Mitä ja kenelle on puheterapia?

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä, poistaa ja lieventää puheen, kielen ja kommunikaation ongelmia ja häiriöitä. Puheterapeutti on puheen, kielen, kommunikaation, syömisen ja nielemisen asiantuntija.

Terapiamerkurius Oy tarjoaa puheterapiapalveluita kaiken ikäisille asiakkailleen Savonlinnan, Lappeenrannan, Oulun, Lahden ja Pirkanmaan seuduilla. Etäpuheterapia -yhteydellä voimme tavata joustavasti asiakkaita ympäri Suomen.

Puheterapia toteutuu joko yrityksemme toimitiloissa, koti- ja laitoskäynteinä tai etäyhteydellä. Lisäksi tarjoamme koulutusta ja konsultaatiota, jotka räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tarpeen mukaan.

Asiakkaat ohjautuvat puheterapiaan pääasiallisesti julkisen terveydenhuollon kautta, jolloin hoito toteutuu julkisen terveydenhuollon tai Kansaneläkelaitoksen kustantamana. Puheterapiaa voi ostaa myös yksityishenkilönä. Puheterapiaan kuuluu kuntoutussuunnitelman mukaan yksilöllisen kuntoutuksen toteutus, kirjallinen palaute sekä läheisten ohjaus ja neuvonta. Ennen puheterapian aloittamista tehdään puheterapeuttinen arvio.

Puheterapia-arvioinnin avulla tarkastellaan henkilön iästä ja lähtökohdista riippuen

 • puhetta, kieltä ja kommunikaatiota
 • syömistä ja nielemistä
 • ääntä
 • henkilön kuntoutustarpeita

Käytössämme on useita eri-ikäisille soveltuvia arviointimenetelmiä sekä testejä. Puheterapia-arvioinnin voi toteuttaa lähettävä taho tai se voidaan tuottaa ostopalveluina.

Puheterapiaa toteutetaan pääasiassa yksilöterapiana, mutta myös puheterapiaryhmät ovat mahdollisia, jolloin kaksi tai useampi henkilö on puheterapiassa yhtä aikaa. Myös lähi-ihmisten ohjaus on osa puheterapiaa.

Näin haet puheterapiaan

Asiakkaat ohjautuvat puheterapiaan pääasiallisesti julkisen terveydenhuollon kautta, jolloin hoito toteutuu julkisen terveydenhuollon tai Kansaneläkelaitoksen kustantamana.

Puheterapiaa voi ostaa myös yksityishenkilönä.

Asiakas ohjautuu neuvolan, päivähoidon tai vanhempien omasta aloitteesta puheterapiaan perhepavelukeskukseen, jossa puheterapian tarve kartoitetaan. Puheterapia voi tämän jälkeen toteutua joko sairaanhoitopiirin omana palveluna tai ostopalveluna yksityiseltä taholta.  Joissain tapauksissa maksajana voi olla myös KELA.

Joroisoisissa puheterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta lähetteellä. Ota yhteyttä neuvolaan.

Toimimme myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten pohjoisosassa, jossa reitti meille on myös julkisen terveydenhuollon kautta. Ota yhteyttä neuvolaan tai perhepalvelukeskukseen tilanteen kartoittamiseksi. Jos sairaanhoitopiiri toteaa asiakkaan hyötyvän puheterapiasta ja heidän omat resurssinsa eivät  riitä puheterapian tuottamiseen, sairaanhoitopiiri tekee maksusitoumuksen yksityiselle taholle.

Sairaanhoitopiirien (perus- ja erikoissairaanhoito) lisäksi puheterapiaa järjestää Kansaneläkelaitos KELA. Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa siitä aiheutuneita kustannuksia alle 65-vuotiaalle henkilölle, jos hänellä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Rajoitteesta aiheutuu huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa.

KELAN Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kela järjestää alle 65-vuotiaille henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia kun

 • henkilö ei ole julkisessa laitoshoidossa
 • henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa
 • henkilöllä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
 • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
 • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia
 • kuntoutus on perustellusti tarpeen.

Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen.

Tarkempaa lisätietoa löytyy KELAN sivuilta.

TOIMINTAOHJE

 1. Käy lääkärissä. Tarvitset lääkärin suunnitteleman kuntoutussuunnitelman tai B-lausunnon.
 2. Täytä ja postita Kelan kaavake KU104,joka on hakemus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

HUOM! Täyttäessäsi kaavaketta, tarvitset tiedon terapian toteuttajasta. Palveluntuottajana meillä on Terapiamerkurius Oy.

Meillä on vapaita paikkoja terapiaan!

Jonotilannetta ja terapiapaikkoja voit kysyä soittamalla numeroon 040 129 1004.